پکیج 4 و 5 روزه گرجستان ویژه آذر

نام هتلدرجهموقعیتتعداد شبدوتختهیک تخته12 – 6 سال با تخت6 – 2 سال بدون تخت
POLO
HILTOP
3داخل شهر3
4
890.000
925.000
1.080.000
1.025.000
860.000
890.000
790.000
790.000
ASTERION3TOPمرکز شهر3

4

966.000

1.025.000

1.145.000
1.260.000
880.000
910.000
790.000
790.000
LPLAZA
COLOMBI
GNG
3مرکز شهر3
4
1.120.000
1.225.000
1.445.000
1.665.000
999.000
1.075.000
790.000
790.000
BIG BEGY3مرکز شهر3
4
1.015.000
1.095.000
1.245.000
1.395.000
940.000
990.000
790.000
790.000
MERCURE
HOLIDAY INN
4مرکز شهر3
4
1.610.000
1.885.000
2.430.000
2.975.000
1.200.000
1.345.000
790.000
790.000
AMBASADOR4مرکز شهر3
4
1.395.000
1.595.000
1.995.000
2.400.000
1.230.000
1.380.000
790.000
790.000
BEUMOND GARDEN410دقیقه تا مرکز شهر3
4
1.070.000
1.160.000
1.345.000
1.530.000
980.000
1.050.000
790.000
790.000
EUPHORIA5مرکز شهر3
4
1.120.000
1.225.000
1.4450.000
1.665.000
1.050.000
1.125.000
790.000
790.000
RADISSON BLUE5مرکز شهر3
4
1.420.000
1.630.000
2.050.000
2.470.000
1.170.000
1.295.000
790.000
790.000

خدمات :بلیط رفت و برگشت به تفلیس،راهنمای فارسی زبان،ترانسفر فرودگاهی،بیمه مسافرتی

توضیحات :

1- نرخ INF (کودک زیر 2 سال) 200.000 تومان می باشد.

2-حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به گرجستان 7 ماه می باشد.

3-مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد.

4-پرداخت %50 مبلغ کل تور جهت عقد قرار داد الزامیست.

5-هزینه بیمه افراد بالای 60 سال بصورت جداگانه محاسبه می شود.